Certifikat mm

 

 

IP 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi är IP Livsmedel certifierade giltigt till 2018-04-01

Vi är godkända i Ica leverantörsportal.