Certifikat mm

IP 2018

Vi är IP Livsmedel certifierade giltigt till 2018-04-01

Vi är godkända i Ica leverantörsportal.